Home

 

 

 

 

RM-IT Services

 

IT Service Management

 

Zowel bij KLM als SITA heeft Richard Meijer ruime ervaring met IT Service Management. Bij KLM 6 jaar ervaring vanuit klant perspectief en bij SITA ruim 7 jaar vanuit het perspectief van de leverancier.

 

Speerpunten van IT Service Management dat gedaan is over meerdere gelijktijdige services zijn: zeker stellen dat vooraf afgesproken Key Perfomance Indicators (KPI's) gehaald worden denk hierbij aan de totale beschikbaarheid van het systeem per maand, percentage incidenten verhelpen binnen gestelde tijd en beschikbaarheid per deel segment. Rapporteren over de vooraf afgesproken KPI's in een maandelijkse rapportage maar ook het bijsturen in een lopende maand wanneer dreigt dat een KPI niet gehaald wordt.

 

Zowel bij KLM als bij SITA wordt IT Service Management gedaan volgens de 'recommended practise' van ITIL.

 

 

 

Terug naar Diensten